Điều Khoản Giao Dịch Chung

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân Mục đích và phạm vi thu thập Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website cskh.info bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà Cskh.info cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và…

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân Mục đích và phạm vi thu thập Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website cskh.info bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà Cskh.info cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và…

0

Your Cart