Dịch vụ tổng đài viên

Dịch vụ tổng đài viên dành cho các doanh nghiệp chưa có bộ phận chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp qua điện thoại. Nếu doanh nghiệp của bạn chưa có nhân viên chuyên trực điện thoại chăm sóc khách hàng. Hoặc nếu bạn đã có nhân viên nhưng nhân viên không đáp ứng được yêu cầu công việc, không được trang bị các kỹ năng…

Category : Chưa được phân loại Read More
0

Your Cart